CRIPS


Centrul de Resurse si Informare pentru Profesiuni Sociale (CRIPS) este un ONG cu caracter profesional care intervine de peste 18 ani in dezvoltarea resurselor umane din domeniul social, fiind furnizor de formare profesionala autorizat din 2006. Programele si proiectele CRIPS se adreseaza autoritatilor, profesionistilor si voluntarilor care isi desfasoara activitatea in :

  • sistemul de servicii de protectie a copilului;
  • sistemul de protectie a persoanelor cu handicap
  • servicii sociale comunitare/ judetene
  • unitati de invatamant de masa si de educatie speciala

CRIPS detine o experienta semnificativa in domeniul formarii adultilor, remarcandu-se printr-un numar de peste 10mii de beneficiari ai cursurilor din intreaga tara; proiectarea de programe de formare adaptate evolutiei reformelor din social, cunoasterea problematicii grupurilor vulnerabile, inclusiv a femeilor - in particular mamelor singure, victime ale exploatarii sau protejate in centre maternale, persoane cu dizabilitati.

In cadrul diferitelor proiecte, a sustinut campanii nationale de educatie, informare si sensibilizare pentru promovarea drepturilor copilului/ persoanelor cu dizabilitati/ pentru nondiscriminare si sanse egale de integrare sociala/ promovarea voluntariatului si a retelelor comunitare care intervin in prevenirea excluziunii sociale. CRIPS a dezvoltat relatii foarte bune de colaborare in proiecte cu autoritati judetene – DGASPC-uri din peste 35 de judete. Una din preocuparile permanente a constituit-o promovarea unei atitudini active si responsabile a grupurilor vulnerabile in propriile proiecte de integrare sociala si profesionala/ de formare la distanta prin tehnologii moderne/ de networking intre ONG-uri si structuri publice pentru calitate in servicii sociale si promovare a valorilor democratice.

Totodata, CRIPS functioneaza ca un serviciu de informare/formare/consultanta specializat în domeniul profesiunilor sociale, medico-sociale si socio-educative, promotor al unei retele de profesionisti in domeniu, având asigurata o deschidere catre:

  • organizatii neguvernamentale
  • structuri guvernamentale care intervin în domeniul social si educational
  • autoritati locale
  • servicii sociale publice si private
  • mediul documentar si mediul formativ din România si din alte tari europene
  • organisme si organizatii internationale

CRIPS este membru intr-o retea europeana pentru profesionalizarea educatorilor care lucreaza cu grupuri vulnerabile, asigurand sanse egale de integrare si colaboreaza permanent cu institutii de formare - scoli si universitati - din Franta, Spania, Belgia, Polonia, Italia si Germania.

Vizitati www.crips.ro